ELSTAT: Griekse economie groeit 2,1% in eerste kwartaal – Economic Post

De groei van de Griekse economie ‘liep’ in het eerste kwartaal van 2024 met 2,1%.

Volgens ELSTAT, op basis van beschikbare seizoengecorrigeerde gegevens, gebaseerd op het bruto binnenlands product (bbp).
Ten opzichte van het 4e kwartaal van 2023 liet het 1e kwartaal van 2024 een stijging zien van 0,7%.
Het kwartaal van 2023 liet een stijging zien van 2,1% (Tabel 1).

Op basis van niet-seizoensgecorrigeerde gegevens is het bruto binnenlands product (bbp) in volumetermen in het eerste kwartaal van 2024 met 1,9% gestegen vergeleken met het eerste kwartaal van 2023 (Tabel 2).

Hatzidakis: Groei die meerdere malen hoger is dan het EU-gemiddelde

“De bbp-cijfers voor het eerste kwartaal van 2024 bevestigen de juistheid van het economisch beleid en leggen de basis voor het bereiken van de groei- en financiële doelstellingen van dit jaar”, aldus Kostis Hatsitakis, minister van Nationale Economie en Financiën, in zijn nota. ‘X’: “De Griekse economie blijft vele malen sneller groeien dan het EU-gemiddelde. Dit is de enige weg naar eenwording, niet het magische recept dat sommige anderen beloven.”

De veranderingen in de belangrijkste macro-economische parameters op seizoensgecorrigeerde schaal zijn als volgt:

1. Kwartaalwijzigingen

– De totale consumentenbestedingen stegen met 0,2% vergeleken met het vierde kwartaal van 2023.

– De bruto-investeringen in vaste activa stegen met 7,1% vergeleken met het 4e kwartaal van 2023.

READ  Euroleague: Het bezoek van Panathinaikos aan het hotel in Berlijn was episodisch

– De export van goederen en diensten daalde met 2,4% vergeleken met het 4e kwartaal van 2023. De uitvoer van goederen daalde met 2,7%, terwijl de uitvoer van diensten met 0,5% toenam.

– De import van goederen en diensten daalde met 0,6% vergeleken met het vierde kwartaal van 2023. De invoer van goederen daalde met 1,7%, terwijl de invoer van diensten met 2,1% toenam.

2. Jaarlijkse wijzigingen

– De totale consumptieve bestedingen lieten een stijging zien van 1,1% vergeleken met het eerste kwartaal van 2023.

– De totale investeringen in vaste activa stegen met 2,9% vergeleken met het eerste kwartaal van 2023.

– De export van goederen en diensten daalde met 5,7% ten opzichte van het 1e kwartaal van 2023. De uitvoer van goederen daalde met 8,8%, terwijl de uitvoer van diensten met 1,5% toenam.

– De import van goederen en diensten liet een stijging zien van 3,1% ten opzichte van het 1e kwartaal van 2023. De invoer van goederen steeg met 2,5% en de invoer van diensten met 4,8%.

Voorspellingen

Opmerkelijk is dat de Griekse regering in het stabilisatieplan een groeipercentage van 2,5% voor de Griekse economie heeft voorspeld (2,9% in de begroting 2024). Andere internationale organisaties voorspellen echter een lager percentage. De Europese Commissie heeft de lat op 2,2% gelegd, terwijl het Internationale Monetaire Fonds en de OESO deze op 2% hebben gesteld. Dit verschil komt overeen met 1,5 miljard euro aan nationale rijkdom, wat van invloed kan zijn op veel kwesties, zoals de staatsschuld ten opzichte van het bbp.

READ  Milwaukee Bucks: geselecteerde Doc Rivers

Vorig jaar werd het groeipercentage voor het eerste kwartaal van 2023 geschat op 1,9%, terwijl dit voor het volledige jaar (2023) 2% bedroeg.

0,3% groei in de eurozone

Volgens nieuwe schattingen van Eurostat is het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde bbp in zowel de eurozone als de EU in het eerste kwartaal van 2024 met 0,3% gestegen vergeleken met het voorgaande kwartaal.

In het vierde kwartaal van 2023 daalde het bbp in de eurozone met 0,1% en bleef het in de EU stabiel.

Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde bbp steeg in het eerste kwartaal van 2024 op jaarbasis met 0,4% in de eurozone en met 0,5% in de EU, na +0,2% in de eurozone en +0,3% in de EU in het voorgaande kwartaal.

Malta (+1,3%) registreerde de hoogste procentuele stijging van het bbp vergeleken met het voorgaande kwartaal, gevolgd door Cyprus (+1,2%) en Kroatië (+1,0%). Dalingen werden waargenomen in Denemarken (-1,8%), Estland (-0,5%) en Nederland (-0,1%).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *