Vastgoed: Hoe u 10% korting op ENFIA kunt krijgen – Belastingwijzigingen worden doorgevoerd, wie profiteert ervan

Veranderingen in de onroerendgoedbelastingkaart beginnen vorm te krijgen, waarbij vanaf volgende week een nieuw elektronisch platform wordt geïmplementeerd waarmee eigenaren van onroerend goed de mogelijkheid krijgen om een ​​korting van 10% op ENFIA aan te vragen. Ze hebben hun eerste woning volledig verzekerd tegen natuurrampen.

Ook ligt de automatische voltooiing van E9 voor degenen die zich bezighouden met ouderschapsuitkeringen en donaties van onroerend goed op schema en zal binnenkort worden geïmplementeerd.

Onroerend goed: snelle stijging van de verkoopprijzen – toename van de uitwisselingen in het centrum van Athene [πίνακες]

Stimulans gezocht voor 700.000 ‘leegstaande’ panden: plan om belastingvermindering te geven aan degenen die ze verhuren

In tegenstelling tot dit alles zal AADE vleugels en vleugels geven aan die kortetermijnverhuur waarvan de belastingbetalers bij de belastingdienst moeten gaan werken (om de boeken te openen) omdat ze drie of meer Airbnb-achtige woningen onder zich hebben. Controle, maar dat doen ze niet.

Laten we de plannen van AADE voor de nabije toekomst op het gebied van onroerend goed eens nader bekijken:

  1. 10% reductie in ENFIA: Binnen de komende week zal AADE een nieuw online platform lanceren waarmee duizenden vastgoedeigenaren zal worden gevraagd om details te identificeren van hun huizen die verzekerd zijn tegen natuurrampen. het licht Belastingbetalers zullen op het platform details moeten vinden van actieve eigendomsverzekeringspolissen uitgegeven door verzekeringsmaatschappijen en deze moeten bevestigen, zodat de “verlaging” van 10% zal worden berekend als de ENFIA van 2024 de betreffende eigendommen afwikkelt. Verzekeringsmaatschappijen hebben al gegevens van de volgende verzekeringscontracten naar AADE gestuurd:
READ  Hoe Slokas en Nunn de verdediging van Real Madrid verwoestten met pick-and-rolls en 'benzine' werden in de tank van Leser

• BTW-nummer en naam van de verzekeringnemer

• Verzekeringspolisnr

• Begin- en einddatum van de verzekering

• Verzekeringsrisico's van aardbeving, brand en overstroming zijn gedekt door de polis

Het verzekerde kapitaal dekt alle bovengenoemde drie gevaren (aardbeving, brand en overstroming).

• Adres en omschrijving woonplaats verzekerde en

• Particuliere verzekering registratienr.

Om gebruik te kunnen maken van de ENFIA-korting van 10% op verzekerde woningen, moet u:

• De verzekering moet de volledige waarde van het onroerend goed dekken. De waarde van de woning is de renovatiewaarde van het pand of de gebouwen, exclusief de kavelwaarde.

• De waarde van de woning mag niet minder bedragen dan 1.000 euro per vierkante meter.

• De verzekering dekt het voorgaande jaar en heeft een looptijd van minimaal drie maanden. Indien de verzekeringsperiode korter is dan één jaar, wordt de verlaging van ENFIA proportioneel aangepast. Dit betekent dat ENFIA wordt verlaagd met 10% voor een verzekering van 12 maanden, dat er 7,5% korting wordt toegepast voor 9 maanden, 5% korting voor 6 maanden en 2,5% voor 3 maanden, terwijl er geen korting van toepassing is. Woningen die minder dan drie maanden per jaar verzekerd zijn.

Er dient te worden opgemerkt dat de korting wordt berekend op het totale bedrag van de “bijkomende” belasting geheven op de hoofdsom en het verzekerde goed.

  1. Automatische voltooiing van E9: Volgens het plan van AADE wordt de automatische voltooiing van E9 via het myProperty-platform uitgebreid naar belastingbetalers die in het najaar onroerend goed overdragen via ouderschapsuitkering of donatie. Tegenwoordig heeft de maatregel betrekking op belastingbetalers die onroerend goed verkopen en kopen, waaruit blijkt dat deze van toepassing is op 6 op de 10 onroerendgoedaangiften.
  2. Nieuwe KAD voor kortetermijnleasing: Bij besluit van de commandant van AADE Giorgos Pitsilis werd speciaal voor kortetermijnleasing een nieuwe Activity Number Code (KAD) gecreëerd. Code 55.20.11.06 heeft nu betrekking op kortetermijnverhuur van onroerend goed via digitale platforms in de context van de deeleconomie. Alle natuurlijke personen die zich bezighouden met kortetermijnverhuuractiviteiten moeten een activiteit starten of toevoegen op basis van de nieuwe KAT. Degenen die drie of meer eigendommen bezitten voor kortetermijnverhuur, moeten een bedrijf starten op het digitale platform. Eigenaars van ten minste drie Airbnb-woningen worden nu als ondernemers beschouwd voor verzekeringspremies, bedrijfsbelasting en BTW vanaf de eerste woning. Volgens gegevens van AADE zijn 7.440 natuurlijke personen eigenaar van drie of meer eigendommen, wat overeenkomt met 30.329 eigendommen.
  3. Kortetermijnverhuur: tegen het einde van volgende maand zal AADE naar verwachting gedetailleerde informatie ontvangen over eigenaren en beheerders van kortetermijnhuurwoningen van Airbnb-, Booking.com- en VRBO-sites. Er zal naar deze gegevens worden verwezen met gegevens uit het AADE-register om gevallen van belastingontduiking of het verlenen van aanvullende diensten, anders dan het verstrekken van onderdak en beddengoed, te identificeren. Indien wordt vastgesteld dat de eigendommen die op de sites voorkomen niet zijn ingeschreven in het register van kortetermijnhuurwoningen, wordt een boete opgelegd per gebruik, 50% van het bruto-inkomen van het laatste belastingjaar en een minimum van 5.000 euro. Als het terugkomt voor het volgende gebruik, wordt de bovenstaande straf verdubbeld.
Volg het In Google Nieuws En wees als eerste op de hoogte van al het nieuws
Bekijk al het laatste nieuws uit Griekenland en de wereld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *