Landelijke staking morgen dinsdag – wie doet mee?

Landelijke stakingsbewegingen, Omdat ADEDY heeft een landelijke 24-uursstaking aangekondigd “Door het beleid van de regering, tegen de precieze en economische verarming van de arbeiders”.

Tijdens zijn oproep callde ADEDY Alle overheidsmedewerkers moeten hieraan meedoen. Er wordt om 11.00 uur een bijeenkomst verwacht buiten het ministerie van Financiën.

Daarom namen de arbeiders van de massatransportvakbonden niet deel aan de genoemde staking Media bewegen normaal.

ADEDY’S AANKONDIGING VAN STAKING OP 21 MEI

“Collega’s, collega’s,

De regering van de Nieuwe Democratie houdt, wanneer de precisie overweldigend is, voor de gek door het aantal werknemers in de publieke sector te vergroten – een aanfluiting die 1-1-24, dat wil zeggen 38-42 euro per maand heeft opgeleverd. Minister van Financiën dhr. Hadzidakis verklaart zo stoutmoedig dat alle werknemers in de publieke sector hun loonstrookjes hebben ontvangen en de spot met eigen ogen hebben gezien.

Veertien jaar later zijn onze salarissen met 40% verlaagd, zijn giften afgeschaft, is er een solidariteitsbelasting van 2% opgelegd, is er een tweejarige 16-17 bevriezing opgelegd, zijn de belastingvrijstellingen verlaagd, is de regering bezig met het verbrokkelt haar inkomensbeleid en leidt werknemers in de publieke sector in armoede en armoede.

Een nieuw aangestelde leraar wordt gevraagd om op de eilanden te komen wonen met een huur van 350-500 euro per maand en krijgt 734 euro netto per maand betaald. Een verpleegster met 680 euro netto. Hetzelfde geldt voor andere categorieën overheidspersoneel. De overheid heeft geen geld voor overheidspersoneel, maar wel voor particulieren. Bestuurders van publieke organisaties en organisaties – voor zijn eigen kinderen – haalde hij 76% per maand op!!!

Er is geld. Ze worden gewoon dagelijks gedeeld.

Collega’s, collega’s,

Tegen deze omgeving moeten we ons allemaal verenigen, verenigen en sterk optreden! Op 28 februari gingen we staken en riepen ‘genoeg is genoeg’. Wij kunnen er niet meer tegen!

Op 21 mei zetten we de strijd voort met een nieuwe staking, waarbij we een leven met rechten eisen, werken met een echte verhoging, niet met een verhoging – de belachelijke 1,5 euro per dag, essentiële maatregelen om met tijdgebrek om te gaan.

Wij eisen:

10% horizontale loonsverhoging van werknemers in de staat om aan de inflatie en nauwkeurigheid te voldoen.
Nogmaals de cadeautjes hier en nu
CAO’s voor onze lonen
Loonbevriezing 2016-2017 geannuleerd
Afschaffing van de werkloosheidsbelasting van 2%
Het belastingvrije bedrag stijgt naar € 12.000
Verhoging ongezonde werktoeslag
Alle cruciale openbare instellingen (gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten, verzekeringen, enz.) moeten onmiddellijk vast personeel in dienst nemen en alle noodzakelijke infrastructuur moet worden geüpgraded.

Iedereen is in staking

Bijeenkomst: Athene, 11.00 uur, Ministerie van Financiën (Nikis 5)”

POE neemt deel aan de OTA-staking

De POE OTA kondigde haar deelname aan de staking aan en riep werknemers in het lokale overheidsbestuur op om zich te verzetten tegen tijdgebrek en economische verarming van werknemers.

READ  Waarom heeft de advocaat nog niet ingegrepen?

In zijn aankondiging zei POE OTA: “Veertien jaar lang, sinds het begin van de memoranda, zijn de lonen met 40% verlaagd, zijn de 13e en 14e salarissen geschrapt, is er een solidariteitsbelasting van 2% opgelegd en zijn de lonen verlaagd. Voor beiden bevroren. In 2016-2017 zal de belastingvrijstelling worden verlaagd en zal de Griekse samenleving systematisch worden vernietigd.” Het beleid voortzetten.

De OTA van de WTO stelt:

10% horizontale verhoging van het salaris van werknemers in de staat, om het hoofd te bieden aan de stroom van nauwkeurigheid en winst.
• Herstel van het 13e en 14e loon.
• Collectieve arbeidsovereenkomsten
• Salarisgoedkeuring biënnium 2016-2017.
• Afschaffing van de werkloosheidsbelasting van 2%.
• Verhogen van het belastingvrije bedrag naar 12.000 euro.
• Rekruteer vast personeel om de ontbinding en verspilling van lokale overheidsdiensten een halt toe te roepen.
• Permanentisering van medewerkers werkzaam bij lokale overheden met een meerjarig contract van onbepaalde duur.
• Afschaffing van de ‘Voritis-bepaling’ tegen arbeid, alleen voor verplichte beroepen in verband met arbeidsclaims.
• Verhoging van de vergoeding voor gevaarlijk en ongezond werk en toevoeging van nieuwe categorieën.
• Alle cruciale publieke instellingen (gezondheidszorg, onderwijs, sociale diensten, verzekeringen, enz.) moeten onmiddellijk vast personeel aanwerven en alle noodzakelijke infrastructuur moet worden verbeterd.
• Afschaffing van “ontwikkelingssystemen” zoals uitwisseling, overheidsgeld en “voertuigen” van corruptie.
Medewerkers van de lokale overheid zullen deelnemen aan bijeenkomsten in heel Griekenland en aan een centrale stakingsbijeenkomst die gepland is om 11.00 uur buiten het Ministerie van Financiën (Nikis 5-7-Athene).

Ook gezondheidswerkers nemen deel aan dit protest

Gezondheidswerkers zullen ook deelnemen aan de staking van 21 mei.

READ  Griekenland 13-11 vr. (9-9): Buig voor strafschoppen en ga voor brons

Volgens haar verklaring Pan-Helleense Federatie van Werknemers in Openbare Ziekenhuizen (POEDIN)Gezondheidswerkers nemen om 11.00 uur deel aan een staking en bijeenkomst bij het ministerie van Financiën.

Gezondheidswerkers zeggen ‘nee’ tegen privatisering van de NHS en waardigheid en veiligheid van werknemers, loonsverhogingen, beloningen, rekrutering van zware en ongezonde werknemers met een vast contract, uitzetting van aannemers uit ziekenhuizen, rekrutering van vast personeel, adequate financiering van de NHS, verstrekking van toelagen voor de gevaarlijke en ongezonde mensen om de ziekte te voorkomen massale uittocht van gezondheidswerkers uit de NHS, uitsluiting en werken zonder segregatie en prikkels.

Leraren zijn in staking

Vanaf dinsdag zal de nieuwe staking – die afwijkt van de individuele beoordeling aangekondigd door de OLME, in werking treden na een nieuwe juridische actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken tegen ADEDY.

Afgelopen vrijdag heeft OLME een nieuwe stakingsboycotrechtbank ingediend op basis van de persoonlijke beoordeling van de leraren en zij hebben hun deelname aan de stakingsboycot aangekondigd.

Ook doen alle gemeentelijke medewerkers mee aan een 24-uursstaking. In haar aankondiging roept de POE-OTA gemeentelijke medewerkers op om massaal aan de staking deel te nemen.

Werknemers van het openbaar vervoer moeten nog bekendmaken of zij aan de staking zullen deelnemen.

SYRIZA’S OPROEP TOT ADEDY STAKING

De oproep om deel te nemen aan de staking van 21 mei, aangekondigd door ADEDY, werd beantwoord door de afdeling Arbeidsbeleid van de SYRIZA-Progressieve Alliantie.

Zoals opgemerkt in een gerelateerde verklaring van SYRIZA – PS: “Wij eisen een einde aan het overheidsbeleid dat de arbeidswereld en de overgrote meerderheid van de samenleving naar armoede leidt. Wij eisen collectieve arbeidsovereenkomsten, werk met rechten, reële loonsverhogingen en betekenisvolle maatregelen. om met de tijd om te gaan.”

READ  In de gruwelijke video is te zien hoe hij zijn ex-partner brutaal slaat in de gang van een hotel

“We nemen deel aan de staking die ADEDY op dinsdag 21 mei heeft aangekondigd. Werknemers, werklozen, gepensioneerden, jongeren en vrouwen, we sluiten ons aan bij de arbeiders in de staat en geven massale aanwezigheid aan de mobilisaties om op te roepen tot een einde aan het overheidsbeleid die de werkende wereld en de overgrote meerderheid van de samenleving naar armoede leiden. Wij eisen collectieve arbeidsovereenkomsten, werken met rechten, reële loonsverhogingen en zinvolle maatregelen om met de tijd om te gaan.

We vechten allemaal samen om hier een einde aan te maken.

Door de arbeidsrechten te ondermijnen, collectieve overeenkomsten in te perken en vakbondsactiviteiten te criminaliseren

Gezondheid en veiligheid op het werk in de veroudering en verslechtering van controlemechanismen.

Een werkende wereld van vaste inkomens en ongeremde precisie en de armoede van de grote sociale meerderheid.

In de privatisering van de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale zekerheid.

Profiteren van de tolerantie van de overheid en enkelen verrijken ten koste van de samenleving.

Wij verheffen onze stem en eisen:

Overal collectieve arbeidsovereenkomsten met 10% loonsverhogingen en substantiële loonsverhogingen.

Het overwinnen van armoede en winst en maatregelen om de samenleving te ondersteunen in de strijd tegen armoede. Steun voor werklozen en kwetsbare sociale groepen.

Sterke controlemechanismen en regelmatige audits om de arbeidsrechten te beschermen en winstbejag te bestrijden.

Ontwikkeling van alle noodzakelijke infrastructuren, met name kritieke openbare systemen (gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid) met direct personeel en vast personeel.

Het 13e en 14e salaris moeten worden hersteld voor overheidspersoneel

Op dinsdag 21 mei om 11.00 uur vechten we op het Ministerie van Financiën, Niki 5, in Syntagma, Athene, allemaal voor een waardig leven en werk, samen met stakingsbijeenkomsten in heel Griekenland. Voor democratie en gerechtigheid. Maak eindelijk een einde aan het meest extreme asociale en anti-arbeidersbeleid dat het land sinds het postkoloniale tijdperk heeft gekend.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *