Hittegolf: hoe de overheid zal werken – Levering en wat van toepassing is op de particuliere sector – Wie zal leveren

Veel gemeenten in het hele land hebben besloten kleuterscholen en basisscholen uit voorzorg te sluiten, waarbij meteorologen waarschuwen dat de temperatuur kan oplopen tot 43 graden Celsius. Telecommunicatie optie.

Met de telewerkoptie zal de staat de komende drie dagen (dinsdag-donderdag) werken vanwege de naderende hittegolf, die het overheidsapparaat in paraatheid heeft gebracht.

Zoals vermeld in de betreffende kennisgeving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken worden beschermende maatregelen verwacht voor de gezondheid van ambtenaren, ongeacht of zij tot kwetsbare groepen behoren of niet.

Meer specifiek wordt er a) gebruik gemaakt van telewerken of b) gebruik van buitengewoon verlof of c) flexibele aankomst- en vertrektijden.

In gevallen waarin de aard van de taken van de werknemers vereist dat zij buiten werken, moeten zij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, terwijl het wordt aanbevolen om te vermijden dat tijdens piekuren met hitte (12.00 – 17.00 uur) wordt gewerkt.

Wat betreft afspraken voor openbare diensten die zijn gepland tijdens de piek van de hittegolf, moet er een nieuw schema komen, waarbij rekening wordt gehouden met de diensten.

De moeilijkste uren zijn van 12.00 tot 17.00 uurIn dit geval worden speciale maatregelen verwacht voor de veiligheid van werknemers. Een bepaalde belasting zie je bij werkzaamheden buitenshuis, d.w.z. in de bouw etc., maar ook bij metalen, keukens en andere ruimtes waar zeer hoge temperaturen voorkomen. Uiteraard is al het handwerk inbegrepen.

Gedetailleerde kennisgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken over convectie

Na een aankondiging door de Nationale Meteorologische Dienst (NMS) over de naderende hittegolf, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een circulaire uitgegeven waarin de veiligheidsmaatregelen worden beschreven na een ontmoeting met het secretariaat van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Klimaatcrisis en Civiele Bescherming. Dagen met extreem hoge temperaturen boven de 40°C zijn gunstig voor het functioneren van openbare diensten en de gezondheid van overheidswerkers. (dinsdag 11 juni 2024 t/m donderdag 13 juni 2024)

READ  Jerry West, een legende in de NBA en de Los Angeles Lakers, is overleden

In het bijzonder wordt het gebruik van telewerken verwacht voor ambtenaren die tot kwetsbare groepen behoren. Als dit vanwege de aard van hun taken niet mogelijk is, kunnen zij niet met speciale toestemming in dienst komen. Dat zij tot kwetsbare groepen behoren, wordt vastgesteld op basis van relevante gegevens die reeds van de werknemer aanwezig zijn of in samenwerking met de keuringsarts of bedrijfsarts van de dienst of op basis van overlegging van het betreffende medische oordeel door de werknemer. zal worden ontvangen.

Voor ambtenaren die niet tot kwetsbare groepen behoren, kunnen zij hun diensten verlenen via telewerken en waar dit niet mogelijk is, zullen flexibele aankomst- en vertrektijden worden geïmplementeerd.

Vooral voor werknemers die buiten moeten werken, dienen zij de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, terwijl het aangeraden wordt om tijdens piekuren met hitte (12.00 – 17.00 uur) niet te werken.

Om lijden van burgers te voorkomen en hun gezondheid te beschermen, is verduidelijkt dat afspraken voor openbare diensten die tijdens de piekuren van de hittegolf zijn gepland, naar goeddunken van de diensten moeten worden verplaatst.

Alle openbare diensten en overheidsinstanties moeten echter zonder onderbreking hun diensten aan de burgers verlenen en de goede werking ervan garanderen.

Ministerie van Arbeid: staking wegens bezorging – werken op afstand

• Uitgave van een gedetailleerde circulaire met aanbevelingen voor alle categorieën van arbeidskrachten die zich bezighouden met handwerk buitenshuis en specifieke maatregelen voor opschorting/stopzetting van werk bij buitenshuiswerk, zoals bezorging.

Verwijzing voor werken op afstand.

• Tot nu toe liggen deze circulaires op het niveau van aanbevelingen; morgenochtend zou onder toezicht van het Ministerie van Arbeid een besluit moeten worden genomen over verplichte noodmaatregelen om het werk op te schorten/stop te zetten in bepaalde gebieden die overdag extreem hoge temperaturen veroorzaken. 12:00-17:00 uur.

READ  Beurs: Alpha - ETE trekt op de rand van 1.500 eenheden

Home Office: Circulaire over telecommunicatie voor kwetsbare groepen

(Secretariaat-Generaal van Openbaar Bestuur): Uitgifte van een circulaire over telewerken van kwetsbare groepen. Er worden ook aanvullende maatregelen verwacht, zoals speciale toestemming en flexibele tijdstippen.

Gebied van Kreta: De kloven zijn gesloten van woensdag tot en met vrijdag

Vermijd het betreden van ravijnen en andere gevaarlijke paden om te voorkomen dat de levens van voetgangers in gevaar komen. Alle valleien moeten gesloten zijn op woensdag-donderdag-vrijdag.

Regio Attica: vanaf vandaag ruimtes met airconditioning

Hervatting van gebieden met airconditioning vanaf morgen zoals gewoonlijk en schriftelijke communicatie aan alle betrokken instanties over dreigend hitte- en brandrisico.

Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, Circulaire 34666/6.6.2024 (AD: ΡΗ1Ν46ΝΛΡΗ-ΟΟΟ6), geeft richtlijnen voor het voorkomen van hittestress bij werknemers.
Tijdens de zomer worden werknemers bijzonder gestrest als gevolg van weersfactoren van de externe omgeving en/of de microklimaatparameters van de interne werkplek, als gevolg van de combinatie van handenarbeid en beschermende kleding.

Er wordt een bijzondere lading gevonden

 • Bij buitenwerkzaamheden (bijvoorbeeld bij bouw-, wegen- en andere technische werkzaamheden) en
 • Bij het werken in gesloten ruimtes kan er, vanwege de aard van de productieprocessen, sprake zijn van extra thermische belasting door hoge luchtvochtigheidstemperaturen en stralingswarmte (bijv. gieterijen, metallurgie, kunststofindustrie, keukens, enz.). Specifiek
 • Bij handwerk (bijvoorbeeld het dragen van zware goederen, bouwmaterialen).

Passende maatregelen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen

Werkgevers zijn verplicht passende maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen in overeenstemming met de schriftelijke bepalingen van de Arbeidswet, en niet-naleving is onderworpen aan voorgeschreven administratieve en strafrechtelijke sancties.

Verplichtingen van werkgevers voor warmte

In de particuliere sector omvatten de verplichtingen van werkgevers onder meer het ter beschikking stellen van accommodatie met airconditioning.

 • Intervallen: Het organiseren van werkuren door geschikte tijdsintervallen te plannen om hittestress van werknemers te verminderen
 • Taakplanning: Het uitvoeren van werkzaamheden met hoge hittestress, indien mogelijk buiten de spitsuren.
 • Vermindering of beëindiging van het werk: Vermindering of stopzetting van werkzaamheden in gebieden met hittestress, zoals machinewerkplaatsen, gieterijen, glasfabrieken, keramische fabrieken, scheepswerven, enz.
 • Structuur van ruimteregio’s: Creëren van geschikte pauzeruimtes met airconditioning in samenwerking met veiligheidstechnicus, bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordigers.
READ  Bernd Helsenbein: Duitse wereldkampioen uit 1974 sterft

Hittepreventiemaatregelen voor iedereen

 • Vermijd blootstelling aan zonlicht en blijf op schaduwrijke en koele plaatsen. Als blootstelling aan de zon verplicht is, moeten een hoed en een donkere bril worden gebruikt. Kleding moet bestaan ​​uit dunne, loszittende, lichtgekleurde, voornamelijk katoenen kleding.
 • Vermijd fysieke vermoeidheid en werk zoveel mogelijk op de heetste uren van de dag.
 • Voldoende koud water of natuurlijke sappen. Vermijd suikerhoudende en koolzuurhoudende dranken.
 • Een licht, niet-vettig, zout dieet, verdeeld in kleine, frequente maaltijden.
 • Het vermijden van alcoholische dranken. Frequente koude baden, gebruik van koude kompressen.
 • Mensen die medicijnen gebruiken, vooral degenen die diuretica, kalmerende middelen, antihypertensiva, antihistaminica, bètablokkers, enz. gebruiken. Medicijnen moeten contact houden met hun behandelende artsen om relevante instructies te krijgen.

Ook moeten mensen die lijden aan ziekten van het cardiovasculaire systeem, het centrale zenuwstelsel en de luchtwegen, diabetici, nierpatiënten, alcoholisten en allerlei ernstige ziekten contact houden met hun artsen.

Inwoners van het centrum van Athene Om hun bewegingen te beperken in delen van het centrum die worden gekenmerkt door hoge luchtvervuiling en toenemend verkeer. Inwoners van het centrum van Athene wordt geadviseerd om tijdens de heetste uren van de dag binnen te blijven.

Kwetsbare delen van de bevolking (zuigelingen, kleuters, ouderen, zwangere vrouwen, zwaarlijvigen, enz.) moeten zorgvuldige voorzorgsmaatregelen nemen en onmiddellijk contact opnemen met hun arts als zij symptomen ervaren die het gevolg kunnen zijn van weersomstandigheden, zoals duizeligheid. Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, gedragsstoornissen, misselijkheid, braken, convulsies enz.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *