Het Hooggerechtshof heeft drie rechters ontslagen

Drie rechters werden ontslagen tijdens een vergadering van de 65 leden tellende tuchtcommissie van het Hooggerechtshof. Ook, Drie anderen namen ontslag Voor en tijdens het proces Een officier kreeg een boete. In totaal werden acht rechters en advocaten doorverwezen met de kwestie van definitieve schorsing.

Met name is hij nu buiten dienst vanwege de vertraging bij het publiceren van de resultaten De onderzoeksrechter, Hij heeft honderden zaken uitgesteld in de loop van de jaren waarvoor hij “in beschuldiging werd gesteld”, wat ertoe leidde dat nog eens 635 zaken van hem werden afgenomen en aan zijn collega’s werden toegewezen.

Tegelijkertijd werd het besluit genomen Het definitieve ontslag van appellant Wegens aanhoudend wangedrag en plichtsverzuim. De gerechtsdeurwaarder zou bij een supermarkt een incident hebben veroorzaakt waardoor de politie werd gebeld, met wie hij een verhitte confrontatie had.

Tegelijkertijd in één Vrede van gerechtigheid Er werd een boete van drie maanden loon opgelegd Drie anderen namen ontslag Voordat de disciplinaire vergadering eindigt, worden hun zaken behandeld.

Wat de vrederechter betreft: het besluit om hem in dienst te houden werd bij meerderheid genomen, terwijl unaniem werd besloten dat hij een boete moest krijgen. Binnen twee jaar nam hij slechts twaalf beslissingen, terwijl er 32 dossiers waren. van hem verwijderd.

READ  Harvard: Claudine Kay heeft ontslag genomen als president van de universiteit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *