Europese Milieucommissie wil strengere regels voor dumping elektronisch afval buiten Europa
Datum05/10/2011
Dooradmin
Type
Europa, Milieubeleid - overheid, Nieuws, Website, Afvalstoffen
Bookmark and Share

De milieucommissie in het Europees parlement  bevestigde dat de export van afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE of Waste Electrical and Electronic Equipment) naar landen die dergelijk afval niet verwerken, verboden moet  worden. De milieucommissie riep de Europese Commisie ook op om in de  regelgeving striktere voorwaarden op te nemen inzake recyclage.

De Commissie probeerde de eisen van het parlement af te zwakken. Daarom hebben we opnieuw gezegd dat het de
doelstelling moet zijn om tegen 2016 zelf 85 procent van dit elektrische en elektronische afval in te zamelen én te verwerken.

Sommige fracties in het Europees parlement vinden ook dat zonnepanelen opgenomen moeten worden in de nieuwe richtlijn en werden daarin gevolgd door de rest van het parlement. Volgens de analyse die de Commissie zelf heeft uitgevoerd is recyclage op vrijwillige basis geen efficiënt systeem voor de sector van de zonne-energie. Zij moeten dus ook, zoals andere producenten van elektrische apparaten, hun producten verwerken en recycleren.

Het voorstel dat nu gestemd werd door een grote meerderheid verbiedt de export van alle afval van elektrische en elektronische apparaten naar landen buiten de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Binnen de OESO is de regelgeving iets soepeler, omdat apparaten niet altijd hersteld kunnen worden in het land waar ze gebruikt werden. Apparaten die stuk zijn, kunnen dus binnen de OESO-landen wel getransporteerd worden, op voorwaarde dat kan aangetoond worden dat het de bedoeling is ze te herstellen. We willen flexibel zijn en recyclage en hergebruik stimuleren, maar we moeten er wel voor zorgen dat onze afgedankte auto's en computers niet gedumpt worden in China of Afrika. Dit soort afval kan een bedreiging vormen voor de gezondheid van de lokale bevolking als het niet verwerkt werd. Maar door dit soort afval buiten Europa te dumpen verliezen we ook bruikbare grondstoffen die uit die producten kunnen gehaald worden.

Binnen het parlement bestaat nu ook grote eensgezindheid over de inzameling van kleine elektrische en elektronische apparaten zoals elektrische tandenborstels, scheerapparaten enzomeer. De kleinhandel die dit soort kleine apparaten verkoopt, zal die toestelletjes ook terug moeten aanvaarden, zelfs als ze niet bij hen gekocht werden. Het parlement wil op die manier een fijnmazig inzamelnetwerk creëren, dat het de consument makkelijk maakt om apparaten terug in te leveren.

Onder de huidige WEEE-richtlijn wordt slechts eenderde van het elektrische en elektronische afval
gerecycleerd. Bijna 13 procent belandt op het stort en van de rest van de 54 procent weet niemand precies wat er mee gebeurt.

Het parlement zal nu overleg plegen met de Europese Raad over het voorstel. De eindstemming in het parlement wordt in januari verwacht.

gerelateerde artikelen

Commentaren

Nieuw commentaar posten

Zoeken